prihlásiť | registrovať    PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live

POMOCNÍK

Zobrazovanie zápasov
Zápasy sú na hlavnej stránke zobrazované v triedení podľa turnajov na ktorom sa hrajú. Vyššie v poradí sú zápasy z turnajov s vyššou dotáciou. Zápasy sú rozdelené do 4 podsekcií a to: 1. zápasy s dotáciou 50 tis. USD a viac, 2. zápasy s dotáciou menej ako 50 tis. USD, 3. kvalifikácie, 4. poháre. V strednom stĺpci sú zobrazené názvy turnajov, spolu s určením dotácie a povrchu, ktoré sa hrajú v týždni z ktorého deň je zvolený v kalendári. Kliknutím na názov turnaja sa užívateľovi zobrazia zápasy z daného turnaja. Kliknutím na krajinu pri turnaji, sa zobrazia turnaje z danej krajiny. Ak je k dispozícií oficiálna stránka turnaja tak pod názvom turnaja, resp. pod dotáciou sa zobrazuje nápis www, spolu s ikonkou, ktorý indikuje, že pri danom turnaji je k dispozícii aj oficiálna stránka turnaja, na ktorú sa užívateľ dostane kliknutím na nápis www uvedený pod turnajom.

Konkrétne zápasy z vybraného dňa sú zobrazované v ľavej časti hlavnej stránky. Ak je k dispozícií výsledok zápasu, tak vedľa mien hráčov sú uvedené výsledky jednotlivých setov, resp. celého zápasu. Ak je hráč na danom turnaji nasadený, nasadenie sa zobrazuje za menom hráča v hranatej zátvorke. Ak je k dispozícií postavenie hráča v rebríčku ATP, resp. WTA v čase, keď sa hral zápas, tak toto postavenie sa zobrazuje v okrúhlej zátvorke za menom hráča. Napr. Russell Michael (USA) [5] (144) – daný hráč bol nasadený na turnaji, z ktorého je daný zápas, ako 5 a v čase keď sa hral zápas bol na 144. mieste v rebríčku ATP.

Výber kritérií pre výpočet štatistík a zobrazenie zápasov
Užívateľ ma k dispozícií veľký počet možností nastavenia kritérií pre výpočet štatistík a zobrazenie zápasov u hráča, resp. pri porovnaní hráčov. Ak si dá zobraziť zápasy hráča alebo porovnanie hráčov v konkrétnom zápase, tak systém automaticky rozpozná na akom povrchu sa daný zápas hrá, aká je dotácia daného turnaja a v akom kole sa zápas hrá a na základe toho vyberie zápasy daného hráča, resp. hráčov a vypočíta štatistiku jednotlivých hráčov podľa zvolených kritérií za obdobie posledných 360 dní.

Predikcia výsledkov / zisťovanie pravdepodobnosti výhry hráčov
Pri zápasoch dvojhry, na ktorý vypísala kurz aspoň jedna stávková kancelária, resp. pri vyhľadaní a porovnaní dvoch hráčov sa automaticky vypočítava pravdepodobnosť výhry hráča. Zisťujú sa štatistiky jednotlivých hráčov na povrchu na ktorom sa hrá daný zápas za posledných 360 dní a na základe úspešnosti, počtu zápasov, úspešnosti hráča, ktorý je bookmejkrami ohodnotený ako favorit, ako favorit, resp. úspešnosti hráča, ktorý je bookmejkrami ohodnotený ako outsider, ako outsider, na povrchu, na ktorom sa hrá daný zápas a aj na základe kurzov, ktoré vypísali bookmejkri, sa určuje pravdepodobnosť výhry jednotlivých hráčov. Odhad pravdepodobnosti je tým objektívnejší, čím je pre zvolené kritériá viac zápasov. Počet nájdených zápasov nájdete pod dátumom narodenia hráča (ak dátum narodenia je k dispozícii). Na určenie pravdepodobnosti, podľa ktorej by sa mal tipujúci orientovať pri určovaní víťaza zápasu odporúčame zadať kritéria, pri ktorých sa do štatistík berie minimálne 20 zápasov. Ako prvé odporúčame prezrieť si štatistiku a zápasy na povrchu, na ktorom sa hrá zápas, v turnajoch s podobnou dotáciou, v kole (alebo spolu aj v nižších kolách) v akom sa hrá zvolený zápas, za obdobie posledných 360 dní. Ako ďalšie kritériu odporúčame prezrieť si daný zápas pri zaškrtnutých všetkých kolách, všetkých turnajoch, bez rozdielu dotácie, s výberom zobrazenia zápasov len na hlavných turnajoch, resp. len na dotáciách (záleží od vybraného zápasu), na povrchu, na ktorom sa hrá daný zápas, za obdobie posledných 360 dní. Postupným zobrazovaním jednotlivých štatistík a analyzovaním zápasov hráčov (s akými hráčmi hrali, aké bolo ich postavenie na rebríčku...) by mal užívateľ dospieť k tipu na víťaza zápasa. Hlavný dôraz pri zisťovaní predikcie výsledku by sa mal klásť na zápasy, ktoré sa hrali na povrchu, na ktorom sa bude hrať hodnotený zápas.

FAVORIT vs. OUTSIDER
Pri týchto štatistikách sa berie do úvahy hodnotenie bookmakerov, resp. priemerné kurzy, ktoré boli vypísané na daný zápas u stávkových kancelárií, ktorých kurzy sa evidujú. Ak je priemerný kurz na víťazstvo hráča vyšší ako priemerný kurz na víťazstvo súpera, hráč sa berie do štatistík ako outsider a opačne ak je priemerný kurz na víťazstvo hráča nižší ako priemerný kurz na víťazstvo súpera, hráč sa berie do štatistík ako favorit. Zápas, kde figuruje daný hráč sa berie do štatistík ak sú aspoň v jednej zo stávkových kancelárií, ktorých kurzy evidujeme vypísané kurzy na daný zápas.

Zobrazenie štatistiky hráča
Na zobrazenie štatistík hráča bude užívateľ presmerovaný kliknutím na meno hráča. Na meno hráča môže návštevník kliknúť pri zápase v ktorom hrá daný hráč alebo si nechá vyhľadať hráča zadaním časti mena hráča vo vyhľadávacom formulári na hlavnej stránke, resp. kliknutím na meno hráča v rebríčku.
1. Zobrazenie štatistík kliknutím na meno hráča pri zápase v ktorom daný hráč hral, resp. bude hrať. Kliknutím na meno užívateľ presmerovaný na štatistiky hráča s prihliadnutím na povrch, kolo, dotáciu, dvojhru / štvorhru, hlavný turnaj resp. kvalifikáciu, podľa informácií o zápase na ktorom daný hráč hral, resp. bude hrať.
2. Zobrazenie štatistík kliknutím na nájdené meno hráča podľa kritérií zadaných do vyhľadávacieho formulára, resp. kliknutím na meno hráča v rebríčku. Kliknutím na meno hráča je užívateľ presmerovaný na štatistiky hráča na všetkých povrchoch, vo všetkých dostupných zápasoch s dotáciou viac ako 100 tis. USD, vo všetkých kolách.

18+